Μαθήματα ECPE

Μπορείτε να κάνετε Μαθήματα ECPE μέσω ίντερνετ για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να τελειοποιήσετε τις γνώσεις σας στην αγγλική γλώσσα.

ECPE-1

Το πτυχίο ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτατο επίπεδο. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.λ.π.).

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρόγραμμα διάρκειας 4 μηνών (150 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών) και κοστίζει συνολικά 760€ (4×190). Με κατάθεση της αίτησης για την κράτηση της θέσης, ο υποψήφιος οφείλει να καταβάλει ποσό εγγραφής 30€ και προκαταβολή διδάκτρων 60€.

Η τιμή για τα εξέταστρα του πτυχίου ECPE για το έτος 2016 είναι 180€. Οι εξετάσεις διεξάγονται τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο κάθε χρόνο.