Αλβανικά μέσω ίντερνετ

Μάθετε Αλβανικά μέσω ίντερνετ. Η Αλβανία είναι μια γειτονική χώρα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Χορηγούνται 3 πτυχία Αλβανικής από το UNIVERSITETI I TIRANËS. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται κάθε Ιούνιο. Εξετάσεις γίνονται και για τα τρία επίπεδα της Αλβανικής (Α, Β, C).

Αλβανικά μέσω ίντερνετ

Επίπεδο γνώσης:
Α – Βασικό επίπεδο
Β – Μέσο επίπεδο
C – Προχωρημένο επίπεδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Επίπεδο A – Βασικό επίπεδο.

 • Βασική γνώση της γλώσσας και απλή χρήση περιορισμένου λεξιλογίου.
 • Απλοί διάλογοι.
 • Μετάφραση απλού κειμένου.
 • Γραμματική: οριστική έγκληση, ενεστώτας, μέλλοντας.
 • Τα βοηθητικά ρήματα.
 • Επίθετα.
 • Πτώσεις ουσιαστικών και προθέσεις.
 • Έκθεση.

Επίπεδο B – Μέσο επίπεδο.

 • Μέτρια γνώση της γλώσσας.
 • Χρήση και παρουσίαση του περιεχομένου ενός κειμένου και των μορφολογικών και συντακτικών δομών.
 • Γραμματική: οι βαθμοί των επιθέτων.
 • Ανώμαλα ρήματα.
 • Δεικτικές αντωνυμίες και η κλίση τους.
 • Παρατατικός, αόριστος.
 • Σχηματισμός προτάσεων.
 • Έκθεση.

Επίπεδο C – Προχωρημένο επίπεδο.

 • Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Καλά οργανωμένες ιδέες και γνώση.
 • Καλή ροή του λόγου
 • Γραμματική: σύνθετοι ρηματικοί χρόνοι.
 • Αναφορικές, προσωπικές, κτητικές αντωνυμίες.
 • Αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών.
 • Ευκτική, δυνητική (πιθανολογική ) και θαυμαστική έγκλιση.
 • Έκθεση.