Μαθήματα CAE

Τα μαθήματα CAE είναι ένας σύγχρονος κι αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε βάθος. Το Πανεπιστήμιο Cambridge χορηγεί το διεθνώς αναγνωρισμένο επίσημο CAE τίτλο για την αγγλική γλώσσα. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να ακολουθήσετε online μαθήματα που οδηγούν στον αντίστοιχο τίτλο.

Μαθήματα CAE

Το πιστοποιητικό CAE (Certificate in Advanced English) του Πανεπιστημίου Cambridge είναι αποδεκτό από σχεδόν το 100% των βρετανικών πανεπιστημίων και κολεγίων, καθώς και από χιλιάδες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.

Το πιστοποιητικό CAE κατατάσσεται στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Είναι ένα από τα πτυχία που ισχύουν εφ’ όρου ζωής, χωρίς επακόλουθη προϋπόθεση ανανέωσης.

Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CAE ως πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου το οποίο καλύπτει τις τέσσερις βασικότερες γλωσσικές δεξιότητες –ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Η εξέταση χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading): 1 ώρα και 15 λεπτά
2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing): 1 ώρα και 30 λεπτά
3. Χρήση Αγγλικών (Use of English): 1 ώρα και 30 λεπτά
4. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 45 λεπτά
5. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): 15 λεπτά

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 5 ώρες και 15 λεπτά.

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό CAE.

Για το έτος 2016, τα εξέταστρα για το πιστοποιητικό CAE είναι 150€.