Μαθήματα TOEFL

Τα online μαθήματα TOEFL σας βοηθούν να αποκτήσετε το δίπλωμα αγγλικών TOEFL σε σύντομο χρόνο και δίχως πολλά έξοδα. Με την υποστήριξη των καθηγητών μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε online μαθήματα TOEFL μέσω ίντερνετ και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις.

μαθήματα TOEFL

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλήρους προετοιμασίας ενηλίκων για το πτυχίο TOEFL (Test οf English as a Foreign Language) έχει διάρκεια 100 ώρες (5 εβδομάδες) και περιλαμβάνει 50 διδακτικές ώρες και 50 ώρες ηλεκτρονικών διαγνωστικών tests. Η τιμή του προγράμματος είναι 240€. Το κόστος για τις εξετάσεις TOEFL είναι 245 δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται σε δολάρια στην πιστωτική κάρτα και η τράπεζα την μετατρέπει σε ευρώ με την αντίστοιχη ισοτιμία της ημέρας χρέωσης.. Για την κράτηση θέσης, με την κατάθεση της αίτησης, απαιτείται προκαταβολή 50€.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ενότητες που αφορούν: στην κατανόηση κειμένου (reading), στις δεξιότητες γραπτού λόγου (writing), την ακουστική κατανόηση (listening) και την προφορική ευχέρεια (speaking) και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι εξετάσεις έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. Οι ερωτήσεις σε όλες τις ενότητες (πλην των δεξιοτήτων γραπτού λόγου) είναι πολλαπλής επιλογής. Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα σχεδόν κάθε 10-15 ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες έπειτα από 15 ημέρες.