Ισπανικά μέσω ίντερνετ

Τα Ισπανικά μέσω ίντερνετ είναι ένας σύγχρονος κι αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας. Το Ινστιτούτο Θερβάντες χορηγεί τους μοναδικούς διεθνώς αναγνωρισμένους επίσημους τίτλους για την ισπανική γλώσσα. Το δίπλωμα ονομάζεται DELE (Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας).

Ισπανικά μέσω ίντερνετ

Το πρώτο δίπλωμα για το επίπεδο Β1 (αρχικό επίπεδο) ονομάζεται Inicial και πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (50 λεπτά). Σύνταξη μικρών και απλών κειμένων πρακτικού χαρακτήρα.
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)
 • Γραμματική και λεξιλόγιο (40 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (10 λεπτά)

Το επόμενο δίπλωμα για το επίπεδο Β2 (μεσαίο επίπεδο) ονομάζεται Intermedio και πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά). Σύνταξη μιας προσωπικής επιστολής και ενός κειμένου. Κάθε μια έκθεση θα πρέπει να αποτελείται από 150 με 200 λέξεις.
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά). Ο υποψήφιος θα απαντήσει σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για 4 προφορικά κείμενα (μαγνητοφωνήσεις). Η θεματολογία των μαγνητοφωνημένων κειμένων είναι ανακοινώσεις, ειδήσεις, συνομιλίες ή συνεντεύξεις.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο (60 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (10-15 λεπτά).

Το δίπλωμα για το τρίτο επίπεδο C1 (ανώτερο) ονομάζεται Avanzado και πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Το δίπλωμα για το τέταρτο επίπεδο C2 ονομάζεται Superior και πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.

Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 • Χρήση της γλώσσας, κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Για το έτος 2013, οι τιμές για τις εξετάσεις των διπλωμάτων DELE διαμορφώνονται ως εξής:

Δίπλωμα Επίπεδο Τιμή
Inicial Β1 110
Intermedio Β2 125
Avanzado

C1

140
Superior

C2

145