Μαθήματα GMAT

Τα Μαθήματα GMAT σας είναι απαραίτητα σε περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε οικονομικά (π.χ. MBA). Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε το σχετικό δίπλωμα είναι παρακολουθήσετε online μαθήματα.

Το GMAT (Graduate Management Admission Test) είναι το δημοφιλέστερο τεστ αγγλικής γλώσσας για Οικονομικές Σπουδές. Για όποιον ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές ή την καριέρα του σε διεθνές επίπεδο και για όποιον επιθυμεί να κάνει αίτηση σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού με άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το GMAT είναι η ιδανική λύση.

Μαθήματα GMAT

Το πρόγραμμα βασικής προετοιμασίας περιλαμβάνει 50 ώρες (5 εβδομάδες) εκπαίδευσης και κοστίζει 290€. Για την κράτηση θέσης με κατάθεση της αίτησης, απαιτείται εγγραφή 50€ και προκαταβολή διδάκτρων 50€.

Η τιμή για τις εξετάσεις του GMAT είναι 307.5$ (250$ + ΦΠΑ). Η χρέωση γίνεται σε δολάρια σε πιστωτική κάρτα και η τράπεζα την μετατρέπει σε ευρώ με την αντίστοιχη ισοτιμία της ημέρας χρέωσης.

Το GMAT προσφέρει μια συνεπή και αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων πέραν των προϋποθέσεων αίτησης για τον υποψήφιο. Η εξέταση πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες παγκοσμίως, με την ύψιστη δυνατή ασφάλεια, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι βαθμολογίες είναι συγκρίσιμες για όλους τους υποψηφίους.

Το GMAT είναι μια τυποποιημένη εξέταση στην αγγλική γλώσσα, σχεδιασμένη να μετρήσει λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες του γραπτού λόγου τις οποίες έχουν αναπτύξει οι υποψήφιοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Δεν υπολογίζει γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, επαγγελματικές δεξιότητες ή γνώσεις σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά γενικότερες δεξιότητες λογικής και κριτικής αντίληψης.

Οι εξετάσεις διαρκούν περίπου 4 ώρες και διενεργούνται σχεδόν κάθε 5 ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται αμέσως και ανακοινώνονται επίσημα σε 10-15 ημέρες.