Μαθήματα ελληνικών μέσω ίντερνετ

Τα Μαθήματα ελληνικών μέσω ίντερνετ απευθύνονται σε ξένους που ζουν στην Ελλάδα ή επιθυμούν να μάθουν ελληνικά.

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες.

Η προετοιμασία των αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας γίνεται με προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

Μαθήματα ελληνικών μέσω ίντερνετ

Το πρόγραμμα GREEK Start παρέχει μια εισαγωγή στην Ελληνική γλώσσα για αρχάριους. Έχει διάρκεια 1 μήνα (50 ώρες) και κοστίζει 290€. Το πρόγραμμα GREEK Basic προσφέρει βασικές γνώσεις της Ελληνικής (επίπεδο Α2). Έχει διάρκεια 4 μήνες (130 ώρες) και κοστίζει συνολικά 760€ (190×4).

Mε την κατάθεση της αίτησης για την κράτηση της θέσης, ο υποψήφιος καταβάλλει ποσό εγγραφής 30€ και προκαταβολή διδάκτρων 60€.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιλαμβάνουν 4 ενότητες, γραπτού και προφορικού λόγου. Εξετάσεις διενεργούνται το Μάιο κάθε έτους για όλα τα επίπεδα. Το κόστος των εξετάσεων είναι 65€ για τα επίπεδα Α2, Β1 και 75€ για τα επίπεδα Β2, Γ1. Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 είναι απαραίτητο για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, το διορισμό στο Δημόσιο, κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εξετάσεις γίνονται 3 φορές τον χρόνο και δεν περιλαμβάνεται η ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου (έκθεση).