Μαθήματα Βιολογίας GCSE

Τα Μαθήματα Βιολογίας GCSE επιτρέπουν σε μαθητές που έχουν φτάσει ένα απαιτούμενο επίπεδο στην ακαδημαϊκή πορεία τους και έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις να δηλώσουν συμμετοχή για την εξέταση GCSE. Πρόκειται για ένα μονοετές επαναληπτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του υποψήφιου σπουδαστή για την Βιολογία. Το περιεχόμενο της ύλης της Βιολογίας για την εξέταση GCSE στη Βιολογία καλύπτει μια σειρά από τομείς όπως οι εξής: Κυκλοφορία των κυττάρων, Διατροφή και πέψη, Φυτά και φωτοσύνθεση, Νευρικό Σύστημα και Αναπνοή, Ορμόνες και η ρύθμισή τους, Υγεία και Λοιμώξεις και μηχανισμοί άμυνας, Γενετική, Εξέλιξη, Οικολογία, Μικροοργανισμοί. Υπάρχουν δύο μέρη αξιολόγησης: 3 γραπτές εξετάσεις που η κάθε μια αποτελεί το 25% της συνολικής βαθμολογίας. Η ενότητα της κεντρικής αξιολόγησης (Centre-assessed unit) περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αξιολόγηση και αποτελεί το 25% της συνολικής βαθμολογίας.

Χαρακτηριστικά / Οφέλη

Τα Μαθήματα Βιολογίας GCSE ξεκινούν με μια ενδιαφέρουσα και ελκυστική εισαγωγή στη Βιολογία καλύπτοντας θέματα όπως την ανθρώπινη ανατομία και τη φυσιολογία, την υγεία, τη γενετική, την εξέλιξη και την οικολογία. Η πρακτική εργασία, περιλαμβάνει βαθμολογημένες έρευνες και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν εργαστηριακές και αναλυτικές ικανότητες.

Προϋποθέσεις Εισόδου:

Βαθμός D είτε στις Φυσικές Επιστήμες, στην Αγγλική Γλώσσα ή τα Μαθηματικά. Θα πρέπει να είστε άνω των 16 ετών, πρόθυμοι να εργαστείτε επιμελώς και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα κανονικά. Θα πρέπει να έχετε ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και ενδιαφέρον για τη βιολογία.

Ευκαιρίες Εξέλιξης: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος μπορεί να είστε σε θέση να προχωρήσετε σε: AS ή A Level, GNVQ, BTEC Extended Diploma και / ή να αποκτήσετε την κατάλληλη εργασία.

Σχολιάστε