Μαθήματα ECCE

Τα Μαθήματα ECCE σας βοηθούν να αποκτήσετε το δίπλωμα ECCE γρήγορα και εύκολα. Με τη βοήθειά μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε online μαθήματα ECCE και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις.

Το πτυχίο ECCE (Examination for the Certification of Competency in English) είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan.

Μαθήματα ECCE

Το δίπλωμα ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.λ.π.).

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρόγραμμα διάρκειας 4 μηνών (150 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών) και κοστίζει συνολικά 760€ (4×190). Με κατάθεση της αίτησης για την κράτηση της θέσης, ο υποψήφιος οφείλει να καταβάλει ποσό εγγραφής 30€ και προκαταβολή διδάκτρων 60€.

Οι εξετάσεις διεξάγονται τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο κάθε χρόνο και τα εξέταστρα για το 2016 είναι 160€.